Avdelinger

Her finner du oversikt over avdelinger, klinikker og institusjoner med beskrivelse av stedet der behandlingen gjøres.
På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.

Finn avdeling

Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/avdeling-for-forskning-og-utvikling-affuAvdeling for forskning og utvikling (AFFU)A
Akuttenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisin/mottaksavdelingAkuttenA
Allmenn teknikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/allmenn-teknikkAllmenn teknikkA
Ambulansetjenesten St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisin/ambulansetjenestenAmbulansetjenesten St. Olavs hospitalA
Ammepoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/ammepoliklinikkenAmmepoliklinikkenA
Anestesiavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/anestesiAnestesiavdelingenA
Arbeidsmedisinsk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/arbeidsmedisinsk-avdelingArbeidsmedisinsk avdelingA
Arbeidsmiljøavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/arbeidsmiljoArbeidsmiljøavdelingenA
Brøsethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/brosetBrøsetA
Avdeling ergoterapihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/ergoterapiAvdeling ergoterapiA
Avdeling for blodsykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerA
Avdeling for endokrinologihttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/endokrinologiAvdeling for endokrinologiA
Ervervet hjerneskadehttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/ervervet-hjerneskadeErvervet hjerneskadeA
Avdeling for fordøyelses og leversykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/fordoyelses-og-leversykdommerAvdeling for fordøyelses og leversykdommerA
Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiuAvdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU)A
Avdeling for geriatrihttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatriAvdeling for geriatriA
Hjerneslaghttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerneslagHjerneslagA
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)https://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/immunologi-og-transfusjonsmedisinAvdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken)A
Avdeling for infeksjonssykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/infeksjonssykdommerAvdeling for infeksjonssykdommerA
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/kjevekirurgiAvdeling for kjeve- og ansiktskirurgiA
Avdeling for klinisk farmakologihttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/klinisk-farmakologiAvdeling for klinisk farmakologiA
Avdeling for medisinsk biokjemihttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiA
Avdeling for medisinsk genetikkhttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/genetikkAvdeling for medisinsk genetikkA
Avdeling for medisinsk mikrobiologihttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/medisinsk-mikrobiologiAvdeling for medisinsk mikrobiologiA
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologihttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologi-og-klinisk-nevrofysiologiAvdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologiA
Avdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-bildediagnostikk/nukleermedisinAvdeling for nukleærmedisin og medisinsk fysikkA
Avdeling for nyresykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nyresykdommerAvdeling for nyresykdommerA
Avdeling for patologihttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/patologiAvdeling for patologiA
Avdeling for ryggmargsskaderhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/ryggmargsskaderAvdeling for ryggmargsskaderA
Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenterethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelserAvdeling for smerte og sammensatte lidelser - SmertesenteretA
Avdeling for virksomhetsstyringhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/virksomhetsstyringAvdeling for virksomhetsstyringA
Avdeling for øre-nese-halshttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/ore-nese-halsAvdeling for øre-nese-halsA
Avdeling for øyesykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/oyesykdommerAvdeling for øyesykdommerA
Avdeling fysioterapihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapiAvdeling fysioterapiA
Avdeling klinisk ernæring og logopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/klinisk-ernering-og-logopediAvdeling klinisk ernæring og logopediA
Barn infeksjonhttps://stolav.no/avdelinger/barn-infeksjonBarn infeksjonB
Barn intensivhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-intensivBarn intensivB
Barn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyehttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-kirurgiBarn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øyeB
Barn kreft- og blodsykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-kreft-og-blodsykdommerBarn kreft- og blodsykdommerB
Barn medisin dagposthttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-medisin/barn-dagpostBarn medisin dagpostB
Barn medisin, infeksjon og nevrologihttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-medisinBarn medisin, infeksjon og nevrologiB
Barn mottakhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-mottakBarn mottakB
Barn ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-ortopediBarn ortopedi og plastikkirurgiB
Barn poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-poliklinikkBarn poliklinikkB
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenB
Barne- og ungdomsklinikken, spiseteamhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/spiseteam-barne-og-ungdomskilnikkenBarne- og ungdomsklinikken, spiseteamB
Barsel https://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barsel-ostvestBarsel B
Barselhotellhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barselhotelletBarselhotellB
Bemanningssenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/bemanningssenteretBemanningssenteretB
Beredskap- og følgetjenestehttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/beredskap-og-folgetjenesteBeredskap- og følgetjenesteB
Biobank1https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/regional-forskningsbiobank-midt-norgeBiobank1B
Bryst og endokrinkirurgisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgi/poliklinikk-bryst-og-endokrinkirurgiBryst og endokrinkirurgisk poliklinikkB
Bryst og endokrinkirurgisk seksjonhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgiBryst og endokrinkirurgisk seksjonB
Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatrihttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/kompetansesenteret-for-sikkerhets-fengsels-og-rettspsykiatriKompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatriB
Brøset, Regional sikkerhetsavdelinghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/regional-sikkerhetsavdelingBrøset, Regional sikkerhetsavdelingB
Sentral fagenhet for tvungen omsorghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/sentral-fagenhet-for-tvungen-omsorgSentral fagenhet for tvungen omsorgB
BUP, Akuttenheten https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lian/akuttenhetenBUP, Akuttenheten B
BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bupBUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikkB
BUP, Enhet for fagutviklinghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/enhet-for-fagutviklingBUP, Enhet for fagutviklingB
BUP, Lianvatnet skolehttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lian/lianvatnet-skoleBUP, Lianvatnet skoleB
BUP poliklinikk Klostergatahttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/poliklinikk-klostergataBUP poliklinikk KlostergataB
BUP, poliklinikk Lianhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lian/poliklinikk-lianBUP, poliklinikk LianB
BUP poliklinikk Nidarøhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-nidaroBUP poliklinikk NidarøB
BUP poliklinikk Orkangerhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/poliklinikk-orkdalBUP poliklinikk OrkangerB
BUP, poliklinikk Rostenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-rostenBUP, poliklinikk RostenB
BUP Poliklinikk Røros https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/poliklinikk-rorosBUP Poliklinikk Røros B
Seksjon Lianhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lianSeksjon LianB
BUP, Utredning- og behandlingsenhetenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon-lian/utredning-og-behandlingsenhetenBUP, Utredning- og behandlingsenhetenB
BUP ved Barne- og ungdomsklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/poliklinikk-bukBUP ved Barne- og ungdomsklinikkenB
CFS/ME-poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser/cfsme-poliklinikkCFS/ME-poliklinikkC
Dagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-for-gastro-uro-kar-og-bryst-og-endokrinkirurgiDagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgiD
Dagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/dagkirurgisk-enhet-for-ortopedi-og-plastikkirurgiDagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgiD
Divisjon Psykisk helsevernhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevernDivisjon Psykisk helsevernD
Divisjonsledelsen Psykisk helsevernhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/divisjonsstabDivisjonsledelsen Psykisk helsevernD
Dokumentasjons- og arkivtjenesterhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/dokumentasjonssenterDokumentasjons- og arkivtjenesterD
Fagavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingenFagavdelingenF
Fast-track tun ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/fast-track-tun-elektiv-ortopediFast-track tun ortopediF
Fedmepoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fedmepoliklinikkenFedmepoliklinikkenF
Felles lettpost pasienthotellethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/felles-lettpost-pasienthotelletFelles lettpost pasienthotelletF
Felles poliklinikk Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/medisinsk-avdeling-orkdal/felles-poliklinikkFelles poliklinikk OrkdalF
Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisin/fellesfunksjonen-ambulansetjenesten-i-midt-norgeFellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-NorgeF
Fertilitetsseksjonenhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/fertilitetsseksjonenFertilitetsseksjonenF
Forskning og utvikling, KoRushttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/forskning-og-utviklingForskning og utvikling, KoRusF
Forskningspostenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/forskningspostenForskningspostenF
FoU-enhet for helse og arbeid i Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/regional-fou-enhet-for-helse-og-arbeidFoU-enhet for helse og arbeid i Midt-NorgeF
Fremtidens Operasjonsrom (FOR)https://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/fremtidens-operasjonsrom-forFremtidens Operasjonsrom (FOR)F
Fysikalsk avdeling, Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/fysikalsk-avdeling-orkdalFysikalsk avdeling, OrkdalF
Fysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sørhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/fysioterapi-akutt-hjerte-og-lunge-gastro-sorFysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sørF
Fysioterapi Kvinne/barn og Gastrohttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/kvinnebarn-og-gastroFysioterapi Kvinne/barn og GastroF
Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slaghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/nevrologisk-avdeling-ore-nese-hals-geriatri-og-slagFysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og SlagF
Fysioterapi revmatologi og ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapi/revmatologi-og-ortopediFysioterapi revmatologi og ortopediF
Fødehttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fode-ostvestFødeF
Føde observasjonhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fode-observasjonFøde observasjonF
Fødeavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingenFødeavdelingenF
Gastroenterologiske kirurgiske seksjonerhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastroenterologisk-kirurgiGastroenterologiske kirurgiske seksjonerG
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastroenterologisk-kirurgi/poliklinikk-gastroenterologisk-kirurgiGastrokirurgisk poliklinikkG
Gynekologisk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdelingGynekologisk avdelingG
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteamhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/trondsletten-habiliteringssenter/spiseteam-habiliteringstjenesten-for-barn-og-unge-habuHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteamH
Helsefag og utdanninghttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/helsefag-og-utdanningHelsefag og utdanningH
Hemodialysenhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/nyresykdommer/hemodialysenHemodialysenH
Hjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinsk-dag-og-femdognsenhetHjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhetH
Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinsk-intensivHjertemedisinsk Intensiv (HMI)H
Hjertemedisinsk laboratoriumhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinsk-laboratoriumHjertemedisinsk laboratoriumH
Hjertemedisinsk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinsk-poliklinikkHjertemedisinsk poliklinikkH
Hjertemedisinsk sengeenhet HMS1https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinske-sengeenhet-hms1Hjertemedisinsk sengeenhet HMS1H
Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinske-sengeenhet-hms2Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2H
Hjertemedisinsk sengeenhet HMS3https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinske-sengeenhet-hms3Hjertemedisinsk sengeenhet HMS3H
Hjertesviktpoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisin/hjertemedisinske-sengeenhet-hms3/hjertesviktpoliklinikkenHjertesviktpoliklinikkenH
Hornhinnebanken St. Olavhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/oyesykdommer/hornhinnebankenHornhinnebanken St. OlavH
Hotell/Dagtun ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/hotelldagtunHotell/Dagtun ortopediH
Hovedintensivhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/hovedintensivHovedintensivH
Hudavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/hudavdelingHudavdelingenH
Høresentralenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/ore-nese-hals/horesentralenHøresentralenH
Høresentralens servicekontor, Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/ore-nese-hals/horesentralen/horesentralens-servicekontor-orkdalHøresentralens servicekontor, OrkdalH
Høresentralens servicekontor, Øyahttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/ore-nese-hals/horesentralen/horesentralens-servicekontor-oyaHøresentralens servicekontor, ØyaH
Infusjonsenheten Revmatologisk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-poliklinikk/infusjonsenhetenInfusjonsenheten Revmatologisk avdelingI
Inntakskontor for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/inntakskontor-for-poliklinikk-for-ortopedi-og-plastikkirurgiInntakskontor for ortopedi og plastikkirurgiI
Jordmor hjemhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/jordmor-hjemJordmor hjemJ
Karkirurgisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgi/poliklinikk-karkirurgiKarkirurgisk poliklinikkK
Karkirurgisk seksjonhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgiKarkirurgisk seksjonK
Kirurgisk klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkK
Kirurgisk operasjonsavdelinghttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-operasjonsavdelingKirurgisk operasjonsavdelingK
Klinikk for akutt- og mottaksmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisinKlinikk for akutt- og mottaksmedisinK
Klinikk for anestesi og intensivmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisinKlinikk for anestesi og intensivmedisinK
Klinikk for bildediagnostikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-bildediagnostikkKlinikk for bildediagnostikkK
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringKlinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringK
Klinikk for hjertemedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-hjertemedisinKlinikk for hjertemedisinK
Klinikk for kliniske servicefunksjonerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjonerKlinikk for kliniske servicefunksjonerK
Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisinKlinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisinK
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommerKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommerK
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisinKlinikk for rus- og avhengighetsmedisinK
Klinikk for thoraxkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-thoraxkirurgiKlinikk for thoraxkirurgiK
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommerKlinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommerK
Klinisk etikkomitéhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/klinisk-etikkomitKlinisk etikkomitéK
Klinisk forskningsenhet Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-utdanning-fiu/klinisk-forskningsenhet-midt-norgeKlinisk forskningsenhet Midt-NorgeK
Klinisk nevrofysiologisk seksjonhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologi-og-klinisk-nevrofysiologi/klinisk-nevrofysiologisk-seksjonKlinisk nevrofysiologisk seksjonK
Kommunikasjonsavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenK
Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldrehttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kompetansesenter-for-bevegelsesvansker-og-fall-hos-eldreKompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldreK
Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/kompetansesenter-i-lindrende-behandlingKompetansesenter i lindrende behandling Midt-NorgeK
Kompetansesenter Rus Midt-Norgehttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korusKompetansesenter Rus Midt-NorgeK
KoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og Romsdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/korus-seksjon-more-og-romsdalKoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og RomsdalK
KoRus, seksjon Trøndelag nordhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/korus-seksjon-nord-trondelagKoRus, seksjon Trøndelag nordK
KoRus, seksjon Trøndelag sørhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/korus-seksjon-sor-trondelagKoRus, seksjon Trøndelag sørK
Kreftklinikken avdeling Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/kreftklinikken-avdeling-orkdalKreftklinikken avdeling OrkdalK
Kreftklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikkenKreftklinikkenK
Stråleterapihttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/straleterapiStråleterapiK
Undervisning og forskninghttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/undervisning-og-forskningUndervisning og forskningK
Kreft poliklinikk og dagsenterhttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/kreft-poliklinikk-og-dagsenterKreft poliklinikk og dagsenterK
Palliasjonhttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/palliasjonPalliasjonK
Avdeling sengeområdehttps://stolav.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-sengeomradeAvdeling sengeområdeK
Kundesenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/kundesenterKundesenteretK
Kvinneklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikkenK
Laboratoriemedisinsk klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikkLaboratoriemedisinsk klinikkL
Logistikk og forsyninghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/logistikk-og-forsyningLogistikk og forsyningL
Lungemedisin dagenhethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lunge-dagenhetLungemedisin dagenhetL
Lungemedisin poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lunge-poliklinikkLungemedisin poliklinikkL
Lungemedisin sengetun 2 og 3https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lungemedisinsk-avdeling-tun-2-og-3Lungemedisin sengetun 2 og 3L
Lungemedisin sengetun 4 og 5https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lungemedisinsk-avdeling-tun-4-og-5Lungemedisin sengetun 4 og 5L
Lungemedisinsk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdelingLungemedisinsk avdelingL
Lærings- og mestringssenteret Barne- og ungdomsklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/lms-barne-og-ungdomsklinikkenLærings- og mestringssenteret Barne- og ungdomsklinikkenL
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/enhet-for-fagutvikling/lerings-og-mestringssenteret-lmsLærings- og mestringssenteret, BUP-klinikkL
Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksnehttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/ostmarka/habiliteringstjenesten-for-voksne/lering-og-mestringLærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksneL
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/lms-klinikk-for-kliniske-servicefunksjonerLærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerL
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengighetsmedisin/kompetansesenter-rus-midt-norge-korus/lerings-og-mestringssenteret-korusLærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinL
Lærings- og mestringssenteret, Nidaros DPShttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/lerings-og-mestringssenteret-nidaros-dpsLærings- og mestringssenteret, Nidaros DPSL
Lærings- og mestringssenteret Trondslettenhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/trondsletten-habiliteringssenter/lms-trondslettenLærings- og mestringssenteret TrondslettenL
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospitalhttps://stolav.no/avdelinger/lerings-og-mestringssentre-ved-st-olavs-hospitalLærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospitalL
Mat & Caféhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/mat-og-cafMat & CaféM
Medisinhttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/fagavdelingen/medisinMedisinM
Medisin og Lungeovervåkning med sengetun 1https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/lungemedisinsk-avdeling/lunge-overvakningMedisin og Lungeovervåkning med sengetun 1M
Medisinsk avdeling Orkdalhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/medisinsk-avdeling-orkdalMedisinsk avdeling OrkdalM
Medisinsk klinikkhttps://stolav.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkM
Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentralhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-akutt-og-mottaksmedisin/medisinsk-nodmeldetjeneste-og-amk-sentralMedisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentralM
Medisinsk simulatorsenterhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/medisinsk-simulatorsenter-mssMedisinsk simulatorsenterM
Medisinsk teknikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/medisinsk-teknikkMedisinsk teknikkM
Medisinske kvalitetsregistrehttps://stolav.no/avdelinger/sentral-stab/medisinske-kvalitetsregistreMedisinske kvalitetsregistreM
Merkantil enhet, Nidaros DPShttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/merkantil-enhet-nidaros-dpsMerkantil enhet, Nidaros DPSM
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisinhttps://stolav.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/senter-for-fostermedisin-nsfmNasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisinN
Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgihttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/nasjonal-kompetansetjeneste-for-avansert-laparoskopisk-kirurgi-nsalkNasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgiN
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-bildediagnostikk/nasjonal-kompetansetjeneste-for-funksjonell-mrNasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRN
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepinehttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-hodepineNasjonal kompetansetjeneste for hodepineN
Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommerhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kirurgisk-behandling-av-rygg-og-nakkesykdommerNasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommerN
Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelserhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sammensatte-symptomlidelser-nkslNasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelserN
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/revmatologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-svangerskap-og-revmatologiske-sykdommerNasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)N
Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/nasjonal-kompetansetjeneste-trening-som-medisinNasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinN
Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelsehttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/arbeidsmedisinsk-avdeling/nasjonalt-fagkompetansesenter-for-landbrukshelseNasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelseN
Nevrointensivhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevro-intensivNevrointensivN
Nevrokirurgisk avdelinghttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgiNevrokirurgisk avdelingN
Nevrokirurgisk inntakskontorhttps://stolav.no/avdelinger/nevrokirurgisk-inntakskontorNevrokirurgisk inntakskontorN
Nevrokirurgisk operasjonhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgi/nevrokirurgisk-operasjonNevrokirurgisk operasjonN
Nevrokirurgisk sengeposthttps://stolav.no/avdelinger/nevrokirurgisk-inntakskontor/nevrokirurgisk-sengepostNevrokirurgisk sengepostN
Nevroklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikkenNevroklinikkenN
Nevroklinikkens kontortjenestehttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevroklinikkens-kontortjenesteNevroklinikkens kontortjenesteN
Nevrologisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevropoliklinikkenNevrologisk poliklinikkN
Nevrologisk sengeposthttps://stolav.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologi-og-klinisk-nevrofysiologi/nevrologisk-sengepostNevrologisk sengepostN
Nidaros DPShttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dpsNidaros DPSN
Nidaros DPS, Almennpoliklinikkerhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/poliklinikkene-nidaros-dpsNidaros DPS, AlmennpoliklinikkerN
Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/ambulant-akutteam-aat-nidaros-dpsNidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)N
Angst- og OCD-teamet, Nidaros DPShttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/angst-og-ocd-teamet-nidaros-dpsAngst- og OCD-teamet, Nidaros DPSN
Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/dognenhet-seksjon-1Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1N

Besøksadresser

1902-byggethttps://stolav.no/steder/oya/1902-bygget1902-bygget1902-bygget er det opprinnelige Trondhjems sykehus. Bygningen ble rehabilitert i forbindelse med sykehusutbyggingen på Øya og sto ferdig i 2008.
1930-byggethttps://stolav.no/steder/oya/1930-bygget1930-bygget
2109-bygget Nidaros DPShttps://stolav.no/steder/lade/ostmarka/ostmarkveien-21/2109-bygget2109-bygget Nidaros DPS
2125-bygget Østmarkahttps://stolav.no/steder/lade/ostmarka/ostmarkveien-21/2125-bygget2125-bygget Østmarka
Akutten og Hjerte-lunge-senterethttps://stolav.no/steder/oya/akutten-og-hjerte-lunge-senteretAkutten og Hjerte-lunge-senteret
Bevegelsessenterethttps://stolav.no/steder/oya/bevegelsessenteretBevegelsessenteretBevegelsessenteret ligger på Øya i Trondheim som en del av det nye universitetssykehuset. Bygget er ca. 19 300 kvadratmeter og ble tatt i bruk i juli 2009.
Blåbygget, Brøsethttps://stolav.no/steder/broset/blabyggetBlåbygget, Brøset
Brøsethttps://stolav.no/steder/brosetBrøset
Erling Skjalgssons gate 2https://stolav.no/steder/oya/kvinne-barn-senteret/erling-skjalgssons-gate-2Erling Skjalgssons gate 2
Forsyningssenterethttps://stolav.no/steder/oya/forsyningssenteretForsyningssenteret
Gastrosenterethttps://stolav.no/steder/oya/gastrosenteretGastrosenteret
Henrik Grønnsvei 24https://stolav.no/steder/roros/henrik-gronnsvei-24Henrik Grønnsvei 24
Hotell St. Olavhttps://stolav.no/steder/oya/hotell-st-olavHotell St. Olav
IKT-brakkahttps://stolav.no/steder/ikt-brakkaIKT-brakka
Klostergata 46https://stolav.no/steder/oya/klostergata-46Klostergata 46
Klostergata 48https://stolav.no/steder/oya/klostergata-48Klostergata 48
Kunnskapssenterethttps://stolav.no/steder/oya/kunnskapssenteretKunnskapssenteretKunnskapssenteret ligger på Øya i Trondheim som en del av det nye universitetssykehuset. Bygget er på 15 000 kvadratmeter og ble tatt i bruk i 2013. 
Kvinne-barn-senterethttps://stolav.no/steder/oya/kvinne-barn-senteretKvinne-barn-senteret
Laboratoriesenterethttps://stolav.no/steder/oya/laboratoriesenteretLaboratoriesenteretLaboratorieenteret ligger på Øya som en del av det nye universitetssykehuset. Bygget har et bruttoareal på ca. 25 500 kvadratmeter og ble tatt i bruk i 2005.
Mauritz Hansensgate 1Fhttps://stolav.no/steder/mauritz-hansensgate-1fMauritz Hansensgate 1F
Medisinteknisk forskningssenterhttps://stolav.no/steder/oya/mtfs-medisinteknisk-forskningssenterMedisinteknisk forskningssenter
Miljøbyggethttps://stolav.no/steder/oya/miljobyggetMiljøbygget
Nevro østhttps://stolav.no/steder/oya/nevro-ostNevro øst
Nevrosenterethttps://stolav.no/steder/oya/nevrosenteretNevrosenteret
Orkdal Sjukehus, Sjukehusvegen 3, Orkangerhttps://stolav.no/steder/orkdal/sjukehusvegen-3Orkdal Sjukehus, Sjukehusvegen 3, Orkanger
Orkdalsveien 244https://stolav.no/steder/orkdal/orkdalsveien-244Orkdalsveien 244
PET-senterethttps://stolav.no/steder/oya/pet-senteretPET-senteret
Reier Søpstads vei 22, Saupstadhttps://stolav.no/steder/saupstadReier Søpstads vei 22, SaupstadSaupstad ligger sør i Trondheim i Heimdal bydel.
Revmatismehusethttps://stolav.no/steder/oya/revmatismehusetRevmatismehuset
Schwachs gate 1https://stolav.no/steder/oya/schwachs-gate-1Schwachs gate 1
Schwachs gate 3https://stolav.no/steder/oya/schwachs-gate-3Schwachs gate 3
Sjukehusvegen 5https://stolav.no/steder/orkdal/bupSjukehusvegen 5
St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/steder/st-olavs-hospitalSt. Olavs hospital
Tollef Bredalsvei 13, Røroshttps://stolav.no/steder/roros/tollef-bredals-vei-13Tollef Bredalsvei 13, Røros
Trondslettenhttps://stolav.no/steder/trondslettenTrondsletten
Vestre Rosten 77https://stolav.no/steder/vestre-rosten-77Vestre Rosten 77
Vådanvegen 39, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-39Vådanvegen 39, Lian
Vådanvegen 45, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-45Vådanvegen 45, Lian
Vådanvegen 49, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-49Vådanvegen 49, Lian
Vådanvegen 61, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-61Vådanvegen 61, Lian
Vådanvegen 63, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-63Vådanvegen 63, Lian
Vådanveien 47, Lianhttps://stolav.no/steder/lian/vadanvegen-47Vådanveien 47, Lian
Østmarkahttps://stolav.no/steder/lade/ostmarkaØstmarkaAvdeling Østmarka ligger i bydelen Lade øst i Trondheim. Divisjon Psykisk helsevern har en stor del av sin virksomhet på Østmarka.
Østmarkveien 15https://stolav.no/steder/lade/ostmarkveien-15Østmarkveien 15
Østmarkveien 21https://stolav.no/steder/lade/ostmarka/ostmarkveien-21Østmarkveien 21
Østmarkveien 29 c, 2102-byggethttps://stolav.no/steder/lade/ostmarkveien-29-c-2102-byggetØstmarkveien 29 c, 2102-bygget
Østmarkveien 31https://stolav.no/steder/ostmarkveien-31Østmarkveien 31
Østmarkveien 47https://stolav.no/steder/lade/ostmarkveien-47Østmarkveien 47
Østmarkveien 49https://stolav.no/steder/lade/ostmarkveien-49Østmarkveien 49
Østre Rosten 55https://stolav.no/steder/heimdal/ostre-rosten-55-tiller-dpsØstre Rosten 55Tiller DPS er et moderne lokalsykehus på Tiller i Trondheim. Det distriktspsykiatriske senteret betjener befolkningen i bydelene Byåsen, Heimdal og deler av midtbyen, samt kommunene Klæbu og Melhus.
Øyahttps://stolav.no/steder/oyaØya

Fant du det du lette etter?