Forskere i akjson på forskerlaben. Foto

Forskning

For å vurdere hvilken forebygging, behandling og rehabilitering som er den beste, må vi kontinuerlig øke kunnskapen vår om menneskekroppen og de sykdommene som kan ramme oss.
Forskning er en av de fire hovedoppgavene til St. Olavs hospital. Det overordnede målet for universitetssykehuset er god og forsvarlig pasientbehandling. Forskningen skal ta utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Videre skal det sikres tilstrekkelig kompetanse i alle deler av universitetssykehuset. Dette skjer gjennom samarbeid med NTNU og andre relevante institusjoner.

Har du behov for hjelp?

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge tilbyr forskningsstøtte av høy kvalitet for alle faser av kliniske studier for forskere i NTNU og helseforetakene i Midt-Norge.


Fant du det du lette etter?