Innovasjon

- nye løsninger tatt i bruk!

Innovasjon skal prege arbeidsdagen ved St. Olavs hospital og det skal «nytte å tenke nytt». Dette er både en ambisjon og en forpliktelse som skal lede innovasjonsarbeidet framover de neste årene. 

Hvorfor innovasjon?

Innovasjon er nødvendig for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov for framtidens helsetjenester. Sammen med klinikkens behov og pasientenes erfaringer ønsker vi å påvirke morgendagens tjenester. 

Ved St. Olavs hospital defineres innovasjon som «Nytt, nyttig og nyttiggjort».

Innovasjonsretning

Ved St. Olavs hospital, har alle ansatte tanker idéer om bedre tjenester. Vi er derfor bevisste på at innovasjon skal skje ute i organisasjonen hvor utfordringen og ideen oppstår.

For å møte kommende utfordringer, er innovasjon er et nødvendig virkemiddel. Vi trenger endringer; både mindre forbedringer, innovasjoner som er nytt for sykehuset men også helt nye radikale prosjekter som kan tilføre helsesektoren nytteverdi i fremtiden.

Fire felles grunnprinsipper for innovasjon ved St. Olavs hospital:

 1. PASIENTSENTRERT INNOVASJON - hvor målet alltid er bedre kvalitet i pasientbehandlingen
 2. MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON - hvor behovseierne er pådrivere for å løse en utfordring
 3. UTFORSKENDE INNOVASJON - hvor vi er fokusert på behovet, og utforskende med tanke på nye løsninger
 4. GEVINSTFOKUSERT INNOVASJON - hvor vi alltid er bevisste på nødvendige gevinster

Forbedringsprogrammet

Forbedringsprogrammet er i dag den viktigste strategiske innovasjonsretningen ved St. Olavs hospital. Forbedringsprogrammet finnes fire områder som alle er forankret hos ledergruppen ved sykehuset. Alle områdene har tydelige krav om målbare gevinster. De fire forbedringsområdene er:

 • Tjenesteinnovasjon, inkludert satsing på det utadvendte sykehus
 • Varekostnader
 • Brukererfaringer
 • Sykehusinfeksjoner


Har du en idè?

Her kan du kan melde inn din idé eller innovasjonsprosjekt. Innovasjonsrådgiverne er et kontaktpunkt for sykehusmiljøene, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere i helsetjenesten.

Har DU en idé? Vi kan gi deg råd og veiledning! Send inn din idé/prosjekt til oss: innovasjon@stolav.no

Innovasjonsmidler

For innovasjonsprosjekter hvor man har behov for frikjøp av personell, kjøp av digitale verktøy og/eller samarbeid med eksterne aktører, så vil en fort være avhengig av ekstern finansiering. Nedenfor har vi laget en tidsplan for når man kan søke slike midler.

Merk at dette gjelder kun innovasjonsprosjekter. For prosjekter med et større forskningsinnhold finnes også andre kilder.

VÅR 2021

17. Februar - Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv - Forskningsrådet

28. Februar – Hovedprosjekt hos NTNU Discovery (PRODUKTINNOVASJON)

Mai - Innovasjonspartnerskap hos Innovasjon Norge (PRODUKTINNOVASJON

Juni – Forskning- og innovasjonsprosjekter hos Samarbeidsorganet, Helse Midt-Norge (TJENESTEINNOVASJON)

Har du spørsmål knyttet til disse utlysningene, kontakt innovasjon@stolav.no

Innovasjonsprosjekter ved St. Olavs hospital

Her finner du våre innovasjonsprosjekter

Samarbeidspartnere

Våre viktigste samarbeidspartnere er:

 • Helse Midt-Norge RHF (HMN)
 • Helse Nord-Trøndelag (HNT)
 • Helse Møre og Romsdal (HMR)
 • Helse Midt-Norge IKT (HEMIT)
 • NTNU
 • NTNU TTO
 • Innovasjonsseksjoner ved alle universitetssykehusene
 • Kommuner i Helse Midt-Norge
 • Næringslivet

Aktører som kan støtte i et innovasjonsprosjekt

Tjenesteinnovasjon: Fagavdelingen Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)Produktinnovasjon: Forskningsavdelingen Fremtidens operasjonsrom (FOR)


Innovasjonsnytt

Fant du det du lette etter?