En liten astronaut sitter på en mur .

Innovasjon ved St. Olavs hospital

Innovasjon er en felles arena på St. Olavs hvor utvikling, forskning og innovasjon skal skje i samarbeid med brukere, ansatte, industriaktører og kommuner i helseforetakets nedslagsfelt.

En innovasjonsprosess fra idè til implementering kan være en lang og krevende reise. Vi bistår med videreutvikling av idèen din og gir støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling. Jo tidligere vi blir involvert i ideen, desto større kan gevinstrealiseringen bli.

Del dine tanker med oss og vi hjelper/bistår deg gjerne videre.


Fant du det du lette etter?