Koronavirus

På denne siden finner du informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt, student eller leder. Denne siden oppdateres fortløpende.

Information in English

Informasjon til pasienter og besøkende

Informasjon til alle pasienter og besøkende til St. Olavs hospital

Les Folkehelseinstituttets oppdaterte råd og informasjon til befolkningen

Nye retningslinjer for besøk på St. Olavs hospital

St. Olav legger fra 10. juni 2020 til rette for at pasienter kan få besøk på sykehuset. Av smittevernhensyn kan vi ikke slippe inn mange samtidig, og det vil fortsatt være restriksjoner og adgangskontroll.

Les de nye retningslinjene her

Adgangskontroll

Pasienter skal ikke ha med pårørende inn på sykehuset. Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med én person under sykehusoppholdet.

FHI.no: Råd for avstand, karantene og isolering 

St. Olav tar imot flere pasienter igjen

St. Olavs hospital har den siste tiden utsatt all planlagt aktivitet som kan vente, etter råd fra helsemyndighetene. Nå tas den planlagte aktiviteten derimot betydelig opp igjen. Det skjer etter en grundig analyse av kapasiteten og tilgangen på smittevernutstyr, bildediagnostikk og forbruksutstyr til anestesi- og intensivbehandling.

Les mer om hvordan dette kan påvirke deg og din planlagte time

Informasjon til fødende

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. OBS! Nye føringer for besøk/pårørende fra 10. juni.

Les sak på stolav.no: Her er informasjon til deg som venter barnIkke håndhils eller klem

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.Gravide og andre risikogrupper

Les: FHI om gravide, barn og ungdom

Les: FHI om risikogrupper

Informasjon til ansatte, ledere, studenter og henvisende leger

Tiltak knyttet til koronapandemien

Se Helsedirektoratets koronavirus-temaside for gjeldende anbefalinger, beslutninger og nye veiledere.


ALLE ansatte med symptomer skal holde seg hjemme

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du er forkjølet eller har fått vondt i halsen.

Dersom et husstandsmedlem er testet for covid-19, skal ansatte være på jobb som normalt inntil prøvesvar foreligger. Dette gjelder også når ansattes barn med luftveissymptomer testes for covid-19. Les mer på fhi.no


Hvem skal teste seg?

Ansatte i helsetjenesten med akutt innsettende luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet.

VIKTIG: Ansatte MÅ ta kontakt med nærmeste leder/ansvarshavende for å avklare om de trenger å ringe.

Les kriteriene fra FHI her: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus

Ring tlf. 72 82 11 00 og avtal tidspunkt.Alle vikarer fra utlandet skal testes

Alle vikarer skal testes så snart som mulig etter ankomst, og ingen skal starte i jobb før negativ test foreligger. 

Les om smittevernråd, gjennomføring av prøvetaking og regler for karantene


Ansatte som starter på jobb etter utenlandsreise 

Dette gjelder alle ansatte som har vært på reise utenfor Norge, også Danmark. Unntaket er dersom de har vært 10 dager i Norge etter hjemkomst og før jobbstart. Ved hjemkomst fra RØDE land, skal ansatte i karantene i 10 dager før jobbstart. De som kommer hjem fra reise i røde land, skal ikke testes uten ved symptomer.

Les retningslinjer herAnsatte som er satt i karantene etter nærkontakt

Etter nærkontakt med en koronapositiv gjelder 10 dagers karantene regnet fra siste kontakt. Det skilles mellom «husstandsmedlemmer og tilsvarende» og «andre nærkontakter». Folkehelseinstituttet har laget regler og en informasjonsplakat som definerer forholdsregler for karantenetiden. For «andre nærkontakter» gjelder blant annet at man skal la seg teste på dag 3 og 7 etter siste kontakt. 

Etter at testen på dag 7 er negativ, kan man begynne å jobbe igjen på St. Olavs hospital. Det er skjerpet i forhold til FHI-plakaten som tillater jobbing allerede etter den første negative testen, resten av plakaten gjelder uforandret for St. Olavs ansatte. 

Du skal fortsatt følge med på mulige symptomer på luftveisinfeksjon eller om du føler deg syk.

Les mer om avstand, karantene og isolering hos FHI her


Håndtering av pasienter som har vært i utlandet

Les retningslinjerEksternt arbeid på St. Olav og smittevern

Arbeid som skal utføres av eksterne firma må smittevernvurderes. Det er enheten som bestiller arbeidet som har ansvaret for vurderingen. 

De eksterne ansatte kommer til oss etter ferie i Norge, i utlandet eller de er bosatt i utlandet. Alle må fylle ut screeningskjema for eksterne arbeidere (følgeskjema for Covid-19-screening). 

Videre gjelder følgende regler for eksterne ansatte: 

  • Den eksterne ansatte har ikke vært utenfor Norges grenser eller innreise til Norge fra utland mer enn 10 dager siden: skal fylle ut screeningskjema.
  • Den eksterne ansatte har vært i land med lav smittespredning (grønne land), og innreise til Norge for mindre enn 10 dager siden: Skal ta en Covid-19 test rett før oppstart og en test nr. 2 på dag 5, hvis denne dagen fortsatt er innen 10-dagersperioden.
  • Den eksterne ansatte har vært i land med stor eller udefinert smittespredning (røde eller gråe land): har 10 dager karantene etter innreise og får ikke jobbe. 
  • Den eksterne ansatte er bosatt i utlandet og jobben kan, etter nøye vurdering, ikke utføres av noen som bor i Norge: 
               - fra grønne land: ingen karanteneplikt, prøvetaking dag 0 og 5.
               - fra røde/gråe land: karanteneplikt på fritiden i 10 dager, unntatt karanteneplikt på jobben,  prøvetaking dag 0 og 5.

Test 1 må være negativ før oppstart av arbeid.Smitteverntelefon (inkludert prøvetakingstelefon) er åpen

Mandag – fredag kl. 08.00 - 15.30
Helg og helligdag:  Stengt


Prøvetakingspoliklinikken tar prøver mandag til lørdag

IKKE møt opp fysisk uten time!

Dersom indikasjoner for testing av helsepersonell endres eller pågangen øker på grunn av økt smittespredning på sykehuset, vil åpningstiden utvides igjen på kort varsel.

Prøvesvar (både positive og negative) fra testing av ansatte formidles fortløpende, da det er viktig for planlegging av drift.

Det er viktig at alle ledere i organisasjonen er kjent med og støtter opp under indikasjonsstillingen for prøvetaking.Felles screeningprogram

For å hindre smittespredning innfører St. Olavs hospital et felles screeningprogram som gjelder for studenter, lærlinger, nyansatte, vikarer eller andre som utfører arbeid på sykehuset.

Programmet vil blant annet dekke reiseaktivitet, påvist smitte med covid-19, nærkontakt med smittede og ulike symptomer på covid-19 før oppmøte.

Screeningprogrammet er en videreutvikling av spørreskjemaet alle pasienter må svare ut før de møter opp til konsultasjon.

Last ned screeningskjema (PDF)
Les mer om felles screeningprogram (stolav.no)


Planlagt aktivitet tas opp igjen

St. Olavs hospital har tatt opp den planlagte aktiviteten betydelig etter en grundig analyse av kapasiteten og tilgangen på smittevernutstyr, bildediagnostikk og forbruksutstyr til anestesi- og intensivbehandling.

Les mer: Mot full aktivitet på St. Olav


Psykososial støtte til ansatte

St. Olavs hospital har opprettet psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars. 
Les her for mer info og telefonnummer


Unngå smitte i fritiden

Helsepersonell utgjør en kritisk samfunnsressurs. Alle ansatte bes derfor, så langt som mulig, unngå situasjoner der de kan pådra seg smitte i fritiden. Dette innebærer blant annet en streng vurdering av deltagelse i frivillig arbeid.

Ansatte som jobber fra hjemmekontor har et særskilt ansvar for å holde seg friske, da de utgjør en verdifull ressurs som kan mobiliseres dersom andre ansatte blir syke.

Les råd fra FHI om hjemmekarantene og hjemmeisoleringParkering på Øya

Ansatte kan få parkering til 3 kroner per time på følgende områder (merk at du må bruke SmartPark app for å få rabatterte priser): 

  • P-hus Olav Kyrres gate: 200 plasser
  • Stadion: 86 plasser
  • Spektrum: 80 plasser

For å parkere på RiT-C, RiT-A og Finalebanen, må du ha parkeringsbevis. Ta kontakt med kundesenteret dersom du har spørsmål.


Møtevirksomhet reduseres til et minimum

Møter skal gjennomføres som telefonmøter der det er mulig.Hjemmekontor

Slik jobber du hjemmefra uten å måtte bruke bærbar Puls-PCOppfordring til bruk av videokonsultasjoner

I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

Se fremgangsmåte og mer infoStatus for studenter ved MH-fakultetet

Les oppdaterte råd og retningslinjer fra NTNU

Ikke håndhils eller klem

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. 
St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.Smitteregime og beskyttelsesutstyr

Les anbefalte rutiner på FHI.no

Øyeblikkelig hjelp

Hvis avtalen ikke kan utsettes, skal pasientene tas inn til behandling under dråpesmittetiltak.Alle pasienter med luftveisinfeksjoner skal testes for korona

Alle pasienter som legges inn på sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjon skal testes for koronasmitte.

Indikasjon for testing gjelder alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet.

Testing av asymptomatiske personer ikke skal gjennomføres.

Les mer på fhi.no: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus


Informasjon til henvisende leger

Klinikk for bildediagnostikk vil kun utføre helt nødvendige undersøkelser av pasienter som ikke er innlagt i sykehuset. Hovedårsaken er å unngå unødig smitteeksposisjon i sykehusets lokaler. Vi vil derfor be om dere i denne perioden kun henviser til undersøkelser hvor funnet får direkte behandlingsmessige konsekvenser.

Les mer: Brev til henvisende leger fra Klinikk for bildediagnostikk

Informasjon til media/oppdaterte tall

Oppdaterte tall på koronasituasjonen ved St. Olavs hospital:

Antall ansatte som har fått påvist covid-19-smitte: 20 (sist påviste 07.08.2020)

Antall innlagte pasienter med covid-19: 2
* Antall av disse pasientene på intensiv: 0
* Antall av disse pasientene på respirator: 0 

Antall døde pasienter med covid-19: 1

Antall ansatte med fravær på grunn av pandemi: I juli var det et daglig gjennomsnitt på 18 ansatte med fravær tilknyttet pandemi (av omtrent 10.500 ansatte). 

Oppdatert 17.08.2020 kl. 10:00.


Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

Telefon: 930 36 997


 
Fant du det du lette etter?