Personvernerklæring for stolav.no

Når du besøker stolav.no og våre nettsider samler vi inn noen opplysninger. Disse opplysningene som kan ikke identifisere deg som enkeltperson.

Du kan også sende opplysninger til oss. Du bestemmer selv hvilke opplysninger vi skal motta. 

Opplysninger vi samler inn

Når du besøker stolav.no samler vi inn besøksstatistikk og søkeord. Alle våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). Ingen av disse opplysningene kan identifisere deg som enkeltperson.

Hvis du spiller av en video, kan det også samles det inn opplysninger om deg. Les mer om dette under.

Besøksstatistikk

Vi samler inn besøksstatistikk (nettstatistikk) for å forbedre nettsidene våre. Disse opplysningene kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Besøksstatistikken lagres på våre datamaskiner.

Besøksstatistikken viser hvor ofte hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som blir lagret er; antall besøkende på de ulike sidene, informasjon om hvilken nettside du var på før du kom inn på vårt nettsted (url-adressen du kom fra), hvor lenge du er på nettsiden og hvilke nettleser du bruker. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold kan bli bedre og videreutvikles.

Løsningen for besøksstatistikk er basert på Google Analytics og Google Universal Analytics. Vi bruker en mulighet i Universal Analytics for å anonymisere leserens IP-adresse slik at denne ikke lagres hos Google eller på plattformen.

Hvis du likevel ikke ønsker at vi skal samle inn opplysninger om deg som vi anonymiserer og bruker til statistikk , kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresse:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Her kan du installere en tjeneste på din nettleser, levert av Google Analytics. Tjenesten (en add-on) kan installeres både på Chrome, Explorer 11, Safari, Firefox og Opera. Dette krever at du har tilgang til å installere programvare på din datamaskin. 

Søkeord

Vi samler inn og lagrer informasjon om hvilke søkeord du bruker på stolav.no. Nettsiden du er på når du søker, blir også lagret. Formålet med dette er å gjøre informasjonen vår bedre og mer tilrettelagt brukernes behov. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater du velger.

Vi bruker Google Universal Analytics til analyse av søkeord, men lagrer bare anonymiserte opplysninger. Disse opplysninger kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.  

Informasjonskapsler

På stolav.no bruker vi informasjonsskapsler for å gi god funksjonalitet og samle inn besøksstatistikk. Informasjonskapsler lagres på din datamaskin. Informasjonskapslene kan spore internettbruken din, men de kan ikke identifisere deg som person.

Oversikt over informasjonskapslene på stolav.no

Avspilling av video

Vi bruker videoavspillertjenesten Youtube fra Google. Google samler inn informasjon om deg (IP-adresse og nettleserinformasjon) hvis du trykker på knappen og spiller av en video. Google bruker også informasjonskapsler (cookies)  når du spiller av en video. Når du spiller av en Youtube-video må du godta personvernerklæringen fra Google (https://policies.google.com/privacy?hl=no). 

Hvis du kun leser nettsidene våre, og ikke spiller av en Youtube-video, så lagrer Google ikke informasjon om deg. På de innebygde videoene på våre nettsider har vi aktivert "Slå på modusen for styrket personvern" for å hindre denne lagringen.

Du kan hindre at Google samler inn informasjon om deg ved å ikke spille av videoen. Hvis du er pålogget din Gmail-konto, eller andre Google-tjenester i samme nettleser som du ser på stolav.no, vil Google samle inn personopplysninger om deg hvis du spiller av en Youtube-video. Du kan hindre dette ved å ikke være pålogget din Google-konto. Hvis du benytter anonym visning i din nettleser, kan du sikre deg ytterligere.

 

 

Opplysninger du sender til oss

Du kan sende oss en tilbakemelding på nettsidene og du kan sende oss e-post. Vennligst ikke sende oss sensitive personopplysninger i slike meldinger. Du bør bruke telefon, vanlig brevpost eller direkte kontakt med din fastlege eller din behandler på sykehuset.

Tilbakemelding på nettsidene

Når du besøker stolav.no kan du gi en tilbakemelding på de fleste sidene under «Fant du det du lette etter». Det er frivillig å sende oss innhold.

 • Tilbakemeldingene blir lagret på våre servere.
 • Tilbakemeldingene blir brukt som innspill til forbedring og utvikling av nettsidene.
 • Dersom du skriver inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir disse opplysninger automatisk slettet før innsending.
 • Innholdet i tilbakemeldingene blir regelmessig gjennomgått manuelt av redaksjonen for stolav.no. Innhold med personopplysninger blir slettet av redaksjonen for stolav.no. Vi lagrer ikke innhold eller personopplysninger som kan identifisere deg som person.
 • Meldingene blir lagret på våre servere så lenge vi har behov for det.

E-post til St. Olavs hospital

Du kan kontakte sykehuset på e-post. Du bestemmer selv hvilke opplysninger du sender, men vennligst ikke send oss sensitive eller fortrolige opplysninger e-post. Du bør bruke vanlig brevpost til dette (se postadressen vår nederst på nettsidene).

 • St. Olavs hospital har et felles postmottak: post@stolav.no.
 • Kommunikasjonsavdelingen er redaksjonen for stolav.no, og har denne e-postadressen: kommunikasjon@stolav.no.
 • På nettsidene våre er det oppgitt flere e-postadresser, både til avdelinger/enheter og til ansatte.
 • St. Olavs hospital har alltid domenet stolav.no i e-postadressene.
  I noen tilfeller kan vi oppgi adresser til det regionale eierforetaket, Helse Midt-Norge RHF. Slike adresser har domene helse-midt.no. Vår interne IKT-leverandør har domenet hemit.no.

Sykehuset har rutiner for håndtering og oppbevaring av e-post. Mottatt e-post blir lagret i vårt interne e-postsystem i en periode før den blir slettet. Dette må vi gjøre for å gi tid til nødvendig vurdering og saksbehandling.

 • E-post og andre henvendelser som krever saksbehandling eller som er arkivverdig i henhold til arkivloven blir registrert som en sak i vårt interne arkivsystem. Registrerte saker blir lagret i vårt arkivsystem til evig tid.
 • E-post blir behandlet på samme måte som annen post til oss. Normalt svarer vi på registrerte saker med vanlig brevpost. I noen tilfeller kan vi svare på e-post.
 • E-post kan være en usikker kommunikasjonsmetode. Derfor bør du ikke sende oss sensitiv informasjon (for eksempel helseopplysninger) eller fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer) i e-post. I slike tilfeller bør du sende et vanlig papirbrev til vår postboksadresse (se adressen nederst på alle våre nettsider).

St. Olavs hospital sender aldri e-post med sensitiv informasjon til deg.

 

 

Lenker til andre nettsteder

På stolav.no har vi lenker til andre nettsteder. Personvernerklæringen for stolav.no gjelder ikke for andre nettsteder/nettsider eller andre eksterne løsninger. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæringen som gjelder på disse nettstedene. 

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Artikkel 35 i personvernforordningen (GDPR) definerer når det er påkrevd å gjøre en DPIA, hva den skal inneholde og hvem som skal gjennomføre den. Les om DPIA på Datatilsynets nettsider.

Når du besøker stolav.no registrerer vi ikke personvernopplysninger som kan identifisere deg som person. Vi har vurdert at det ikke er nødvendig å utføre en DPIA for stolav.no. 


Ansvar

Stolav.no utvikles i tett samarbeid med de andre sykehusene i Norge. Sammen utvikler vi ny funksjonalitet, design og oppbyggingen av innholdet slik at det skal være tilgjengelig for brukerne. Vi samarbeider også med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett som forvalter og drifter den tekniske løsningen.

Databehandlingsansvarlig

St. Olavs hospital, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles på St. Olavs hospital. Ansvar for daglige oppgaver på stolav.no er delegert til våre webredaktører.

Databehandler

Norsk helsenett (NHN) er databehandler og ansvarlig for utvikling og vedlikehold av stolav.no og Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. St. Olav hospital og Helse Midt-Norge har en databehandleravtale med direktoratet for e-helse som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og teknisk leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN. En avtale mellom Direktoratet for e-helse og NHN regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Sikker og fortrolig lagring av opplysninger

Alle opplysninger vi samler inn på stolav.no lagres sikkert og fortrolig. Kun autoriserte personer har tilgang til opplysningene. Vi gir aldri opplysningene fra oss til andre aktører uten samtykke med deg som bruker.

Merk at vi samler ikke inn og lagrer ikke personopplysninger om deg som besøker stolav.no.

   
  

Personvernombud  

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert av St. Olavs hospital. Personvernombudet har en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Personvernombud: Sevian Stenvig

Kontaktinformasjon:

Personvernombudet
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger kan du sende e-post til personvernombudet: personvernombudet@stolav.no 

 

  

 

På St. Olavs hospital har vi en omfattende virksomhet og samler inn personopplysninger til en rekke forskjellige formål som ledd i pasientbehandling, daglig drift og oppgaveløsning for øvrig.

Les personvernerklæringen som beskriver hvordan St. Olavs hospital behandler og beskytter personopplysningene.Fant du det du lette etter?