Gaver til sykehuset

Fondsstiftelsen

Fondsstiftelsen ved St. Olavs hospital håndterer gaver til sykehuset og disponerer en rekke forsknings- og gavefond med egne kontonummer. Nedenfor finner du en oversikt over avdelinger og deres mest brukte forsknings-og gavekonti, samt bankkontonummer.

​Fondsstiftelsen ved St. Olavs hospital

Alle fondene er lagt inn i en egen stiftelse, Fondsstiftelsen ved St. Olavs hHospital.

Stiftelsen er en ideell og allmennyttig stiftelse som har som formål å forvalte gaver til fond ved St. Olavs hospital, samt dele ut midler fra kapitalen og dens avkastning til forskjellige tiltak og aktiviteter forbundet med virksomheten ved St. Olavs hospital. Der det ikke er stilt spesifikke krav til anvendelse av midler fra givere eller andre eksterne forbindelser, står stiftelsen fritt til å tildele midler, dog ikke til varige lønnsmidler.

Gaver til Fondsstiftelsen. Kontonummer 

Gaver må overføres via bank. Du finner oversikt over de ulike kontonummer både her og lenger ned på siden.

Fondsstiftelsen/sykehuset kan dessverre ikke ta i mot kontanter.

Husk å oppgi navn og adresse på den/de som gir gaven, og navn på avdøde der dette er aktuelt. Oppgi også til hvilken avdeling/formål du ønsker gaven skal benyttes til.

Oversikt over kontonummer:

Kreftklinikken

Lungesykdommer

Nevroklinikken

Revmatologisk avdeling

Medisinsk klinikk

Hjertemedisin

Kirurgisk klinikk

Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon psykisk helsevern

Røros sykehus

Orkdal Sjukehus

Andre gavekontonummer

 

Kontakt

For nærmere informasjon:
Kjersti Tingstad Skjevik, telefon 908 99 904 eller på e-post: kjersti.tingstad.skjevik@stolav.no

Kontakt med Regnskapsavdelingen:
Mette Kusslid, tlf. 72 82 22 80 eller på e-post: mette.kusslid@stolav.no 

Fant du det du lette etter?