Andre gavekontonummer

Fondsstiftelsen disponerer også en del andre kontoer spredt rundt på sykehuset. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner den avdeling eller formålet du ønsker å gi en gave til.

  • Hudavdeling: 8601 05 44744
  • Gyn. cancer: 8601 05 10513
  • Nasjonalt senter for
    fosterdiagnostikk: 8601 05 44744
  • Tverrfaglig smertesenter: 8601 05 44744
  • Ortopedisk avd. B5: 8601 05 44744
  • Fysikalsk medisn, rehab.  beboere: 8601 48 00842
Fant du det du lette etter?