Gavekonto

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken har to gavekontoer.

1. Barneklinikkfondet har konto nr 8601.05.10408

2. Barneklinikkens gavekonto har konto nr 8601.05.10742

Barneklinikkfondet har konto nr 8601.05.10408

Dette fondet har følgende underkonti:

  • barn generelt
  • astma og allergi
  • hjertesyke barn
  • kreftsyke barn
  • kreftforskning barn
  • krybbedødforskning
  • kuvøsefondet
  • prosjekt seksuelle overgrep mot barn

Midlene brukes i hovedsak til forskning, kurs, videre- og etterutdannig.
Ønsker du å gi en gave til Barneklinikkens fond, er det viktig at du opplyser om hva du ønsker gaven skal brukes til.

Barneklinikkens gavekonto har konto nr 8601.05.10742

Midlene fra denne kontoen brukes til leker, utstyr, forskjellige trivselstiltak for barn og pårørende innlagt ved sykehuset.

Hvis du ønsker at din gave skal brukes til noe spesielt, merk innbetalingen med det.

Merk også innbetalingen med givers navn, adresse og bakgrunnen for bidraget.

Spørsmål om kontoene kan rettes til:

Mona Vehn Antonsen telefon 72 57 39 94  Mona.Vehn.Antonsen@stolav.no
Økonomirådgiver

Randi Hansen telefon 72 57 39 95
Randi.Hansen@stolav.no
Avdelingssjef sykepleie

Fant du det du lette etter?